Klenby

Kameníci se při své práci musí vypořádat s mnohými obtížemi. Jednou z nich může být například překlenutí vysokého prostoru, například při stavbě či opravě kostelů a katedrál. Od pradávna k tomu kameníci využívají různých druhů klenby.

Klenba je typ stavební konstrukce, která je samonosná. A ještě v devatenáctém století byla jediným způsobem, jak překlenout prostor mezi zdmi, aniž by bylo nutné užít hořlavý materiál.

Jako materiál pro stavbu klenby kameníci využívají různé materiály, většinou se rozhodují mezi kamenem, cihlami či betonem. Kámen vyniká lepší nosností, hodí se na všechny typy klenby, ale jeho nevýhodou je vysoká cena.

Jedno z možných dělení druhů klenby rozlišuje mezi klenbou křížovou a takzvanou klenbou českou. Českou variantu kameníci využívají především pro překlenutí místností s půdorysem pravidelného mnohoúhelníku. Využívá se relativně často, protože je konstrukčně snadnější, a může vycházet přímo ze zdi či využívat podpůrných pilířů.

Naopak klenby křížové využívají výhradně pilíře, na které přenáší zatížení. Jejich základem jsou dvě valená klenutí o stejně velkých obloucích a hodí se pro překlenutí vysokých prostor. Na jejich konstrukci je totiž potřeba méně materiálu a dá se díky tomu ušetřit.

Křížové klenby se dále dělí na různé podtypy, většinou na klenby římské, románské a gotické. Hlavní rozdíl mezi klenbou gotickou a římskou je ve vrcholové přímce, kterou klenba tvoří. Zatímco je přímka klenby římské vodorovná, přímka klenby gotické je vyvýšená do vrcholu.

Klenba gotická se od nich liší především tím, že při její konstrukci kameník využívá lomený oblouk. Navíc se dají lomené oblouky různě kombinovat a žebra skládat do rozmanitých, hvězdovitých tvarů, mluvíme potom o takzvané hvězdové klenbě.

Setkali jste se s popsanými druhy klenby? Chcete se dozvědět více, nebo využít naše kamenické služby? Obraťte se na nás, rádi vám poradíme.

Kam dál?

Kamenické nástrojeHistorie kamenictvíProč oslovit kameníka